Do 1990 roku większość towarów transportowano pociągami, popularne były także przewozy pasażerskie. Wpływ miało na to słabe rozwinięcie innych rodzajów transportu, np. lotniczego.
Sytuacja ta uległa jednak zmianie. Przemysł zaczął się dynamicznie rozwijać, rozwijano różne gałęzie polskiej gospodarki, upadło też wiele fabryki, przez co spadło zapotrzebowanie na transport zbiorowy ludności do pracy. Ludzie żyli też biedniej, co ograniczyło ich zapotrzebowanie na różne dobra. Niedługo wzrósł też udział transportu samochodowego, a odbywająca się prywatyzacja Polskich Kolei jedynie pogorszyła sytuację.
Wiek XX i XXI to przewaga transportu samochodowego i lotniczego. Nie można jednak powiedzieć, że kolej w ogóle przestała się liczyć – nadal funkcjonują ważne węzły kolejowe i magistrale odgrywające znaczącą rolę w transporcie towarów. Pociągi są też dla wielu osób podstawowym środkiem lokomocji – dojazd do pracy jest znacznie wygodniejszy i krótszy niż pociągiem. Jako przykład warto podać mieszkańców Oleśnicy dojeżdżających do Wrocławia, Żyrardowa lub Skierniewic dojeżdżających do Warszawy itd.
Do ważnych węzłów kolejowych należą m.in. węzeł poznański, w Koluszkach, w Łodzi, trójmiejski, warszawski, wrocławski, toruński, katowicki itd. Warto wiedzieć też, że węzeł w Tarnowskich Górach to jeden z największych w Europie i zarazem największy w Polsce węzeł kolejowy przeładunkowy.